Tổng hợp MegaMan X
  • Tên Series: Tổng hợp MegaMan X
  • Lượt xem: 36,151
  • Số phần: 8
  • Số lượt download trong series: 32,332
Tổng hợp MegaMan X

Mega Man (hay Rock Man ở Nhật) là loạt trò chơi điện tử của Capcom, với nhân vật chính mang tên Mega Man. Phát hành lần đầu năm 1987 trên hệ máy Nintendo Entertainment System, Mega Man là loạt trò chơi được sản xuất nhiều nhất của Capcom vơi hơn 50 lần phát hành. Ngày 31 tháng 12 năm 2010, đã có tổng cộng trên 28 triệu bản được phát hành trên toàn thế giới.

Tổng hợp MegaMan X